Careers

Opened position Date ID Category Location
Математик 10 Jul 7 IT-administrative activities and sales Sofia

„ЕГТ Мултиплеър“ ЕООД е компания разработваща конкурентни висококачествени продукти като различни модели рулетки, игрални терминали от най-ново поколение и разнообразни софтуерни игри. Към днешна дата в компанията работят над 160 висококвалифицирани специалисти, които постоянно подобряват продуктите ни. Нашата мисия е да създадем бъдещето в света на мултиплейър гейминга. В международен план, широка гама от мултиплеърните ни продукти се използват в над 65 страни в Европа, Азия, САЩ и Африка.
Търсим специалист за позицията „Математик“.

Задължения: 

- Разработва, проверява, документира и поддържа математически модели за 
различни игри на късмета и хазартни игри; 
- Разработва, проверява, документира и поддържа математически модели на 
бонусни игри, джакпоти и т.н.;
- Решава оптимизационни, статистически и други задачи свързани с 
експлоатацията на казино продукти;
- Създава матемачески модели на физически обекти и др. 

Изисквания:

- Висше образование в едно от следните направления - Математика, Приложна математика, Статистика, Информатика;
- Добри познания по Теория на вероятностите, Комбинаторика и Статистика;
- Отлични компютърни знания и умения;
- Добри умения за работа с MS Excel;
- Владеене на английски език на работно ниво;
- Внимание към детайлите и прецизност.

Предимства:

- Опит при работа със C/С++ и/или MATLAB, R;
- Интерес в областта на хазартните игри.

Какво предлагаме:

- Сигурност и коректност в трудовите отношения, както и дългосрочен ангажимент;
- Предизвикателна работа и участие в разработването на проекти с различна сложност;
- Гъвкаво работно време;
- Положителна работна среда и допълнително здравно осигуряване.

 

Ако имате интерес към предложението ни, моля, изпратете актуална автобиография.

Apply for this job

7

From EGT Multiplayer Ltd. we collect the following data for you: name, address, telephone, gender, age, professional experience, education, qualifications and other information voluntarily provided by you in your CV, on the basis of the consent granted by you with the purpose to select and evaluate your application for the position you are applying for.

Служител в отдел Анализи и контрол 08 Mar 6 Safety and security Sofia

„ЕГТ Мултиплеър“ ЕООД е компания разработваща конкурентни висококачествени продукти, като различни модели рулетки, игрални терминали от най-ново поколение и разнообразни софтуерни игри. Към днешна дата в компанията работят над 160 висококвалифицирани специалисти, които постоянно подобряват продуктите ни. Нашата мисия е да създадем бъдещето в света на мултиплейър гейминга. В международен план, широка гама от мултиплеърните ни продукти се използват в над 65 страни в Европа, Азия, САЩ и Африка.
Компанията търси да назначи служител за позицията „Служител в отдел Анализи и контрол“.

Описание на длъжността:

- Наблюдение на специализиран софтуер на фирмата;
- Aнализ на данни от  информационните системи и продукти;
- Участие в тестовете за функционалност при приемане на нови приложения и доработки и отчитането на постигнатите цели при завършване на проекти;
- Анализ на данни от специализиран софтуер с помоща на видео наблюдение;
- Обработка на събраната информация и структурирането и в ежедневни отчети;
- Ежедневна комуникация с клиенти и отдели на фирмата;
- Работа на 12 часови смени - дневни и нощни.

Изисквания:

- Техническо образование;
- Много добър писмен и говорим английски език;
- Много добра компютърна грамотност - MS Office;
- Желание за работа;
- Oтлични комуникативни умения;

Предимства:
- За предимство се счита предишен опит на подобна позиция, както и владеене на други езици.

 
Ние предлагаме:

- Сигурност и коректност в трудовите отношения, както и дългосрочен ангажимент;
- Предизвикателна работа и участие в разработването на сложни проекти;
- Положителна работна среда и допълнително здравно осигуряване.

Apply for this job

6

From EGT Multiplayer Ltd. we collect the following data for you: name, address, telephone, gender, age, professional experience, education, qualifications and other information voluntarily provided by you in your CV, on the basis of the consent granted by you with the purpose to select and evaluate your application for the position you are applying for.

Firmware Engineer 23 Apr 4 IT development/maintenance of hardware Sofia

„ЕГТ Мултиплеър“ ЕООД е компания разработваща конкурентни висококачествени продукти като различни модели рулетки, игрални терминали от най-ново поколение и разнообразни софтуерни игри. Към днешна дата в компанията работят над 160 висококвалифицирани специалисти, които постоянно подобряват продуктите ни. Нашата мисия е да създадем бъдещето в света на мултиплейър гейминга. В международен план, широка гама от мултиплеърните ни продукти се използват в над 65 страни в Европа, Азия, САЩ и Африка.
Търсим специалист за позицията " Firmware", който да разработва нови и да усъвършенства съществуващият фърмуер, за игрални кабинети за казино индустрията.

Основни задължения:

- Анализира, дефинира и разработва софтуерни архитектури за разработените устройства;
- Проектира, разработва и поддържа софтуер за различни инженерни приложения в C (главно);
- Разработва софтуерни инструменти, симулатори и интерфейси;
- Дефинира, изпълнява, анализира и документира тестове за разработване на нови и / или съществуващи продукти или компоненти на продуктите;
- Проучва и разрешава оперативни проблеми с екипа от инженери;
- Създава и модифицира съществуваща документация, поддържаща проектирането, изпълнението, тестването и валидирането на софтуера.

Необходими професионални умения:

- Знания в сферата на компютърните системи, електроника, автоматика или информационни технологии;
- Добро познаване на архитектурите на микроконтролерите и вградените системи;
- 3 години опит в разработката на вграден софтуер в ANSI C и Assembler;
- Професионален опит в проектирането на софтуер за вградени системи;
- Работа с драйвери на устройства - SPI, I2C, ccTalk, CAN, ADC, и т.н. е предимство;
- Опит с развойната среда на Microchip MPLAB X, работа с ARM микроконтролери;
- Възможност за четене и използване на електрически схеми и технически спецификации на интегрални схеми, като вход за разработка на фърмуер.

Какво предлагаме:

- Сигурност и коректност в трудовите отношения, както и дългосрочен ангажимент;
- Предизвикателна работа и участие в разработването на проекти с различна сложност;
- Гъвкаво работно време;
- Положителна работна среда и допълнително здравно осигуряване.

Ако имате интерес към предложението ни, моля, изпратете актуална автобиография.


Apply for this job

4

From EGT Multiplayer Ltd. we collect the following data for you: name, address, telephone, gender, age, professional experience, education, qualifications and other information voluntarily provided by you in your CV, on the basis of the consent granted by you with the purpose to select and evaluate your application for the position you are applying for.

PHP Developer 02 Feb 3 IT development/maintenance of software Sofia

EGT Multiplayer Ltd. develops highly-advanced products for many kinds of multiplayer games, gaming terminals and systems. A wide range of multiplayer products are used throughout Bulgaria and in countries in Europe, Asia, the United States and Africa.
The employees are the most valuable asset at EGT Multiplayer Solutions. Our people are the driving force for the future development of the company. They are qualified, ambitious and highly motivated to work with us.

Responsibilities:

- Maintenance of legacy code; Refactoring decisions;
- Participation in making architectural decisions;
- Help in development of technical specifications;
- Properly documenting all development in-code;
- Building efficient, testable, and reusable PHP modules;
- Solving complex performance problems and architectural challenges;
- Keeping all strict coding standards.

Requirements:

- Experience with OOP PHP (1 + years);
- Experience with PHP MVC frameworks;
- Experience with JavaScript (jQuery, Ajax , Bootstrap), HTML, CSS;
- Experience with PostgreSQL and MySQL database and their declarative query languages;
- Familiar with version control systems;
- Excellent problem solving and communications skills;
- Ability to work in team and to meet deadlines;
- Be a great team player and a highly motivated self-starter;
- Excellent written and spoken English.

What we offer: 

- Challenging job and participation in the development of complex projects;
- Flexible working hours;
- Positive work environment and additional health insurance.

If YOU feel innovation as your nature, have out of the box thinking and look for the next challenge...
If YOU want to work for a worldwide renowned company…
This is your chance – come and take it! We are here to welcome you in our team!
Apply for this job

3

From EGT Multiplayer Ltd. we collect the following data for you: name, address, telephone, gender, age, professional experience, education, qualifications and other information voluntarily provided by you in your CV, on the basis of the consent granted by you with the purpose to select and evaluate your application for the position you are applying for.

C / C++ Developers 09 Jun 2 IT development/maintenance of software Sofia

EGT Multiplayer  Ltd. develops highly-advanced products for many kinds of multiplayer games, gaming terminals and systems. A wide range of multiplayer products are used throughout Bulgaria and in countries in Europe, Asia, the United States and Africa.
The employees are the most valuable asset at EGT Multiplayer Solutions. Our people are the driving force for the future development of the company. They are qualified, ambitious and highly motivated to work with us.

Key responsibilities:

*Participation both in server and client side applications in C/C++ for a LINUX environment;
*Server Side development;
*Client Platform development;
*Implementation of various standards in casino management systems and industry-proved protocols;
*Involvement in all stages of development lifecycle;

Main Requirements:

*2 to 4+ years of professional experience as a C/C++ Developer;
*Understanding of the object-oriented programming;
*Understanding of the object-oriented design ( Design Patterns )

Additional skills that are considered a plus:
*Experience developing on LINUX;

What we offer: 

*Challenging job and participation in the development of complex projects;
*Flexible working hours;
*Positive work environment and additional health insurance.

If YOU feel innovation as your nature, have out of the box thinking and look for the next challenge...
If YOU want to work for a worldwide renowned company…
This is your chance – come and take it! We are here to welcome you in our team!


Apply for this job

2

From EGT Multiplayer Ltd. we collect the following data for you: name, address, telephone, gender, age, professional experience, education, qualifications and other information voluntarily provided by you in your CV, on the basis of the consent granted by you with the purpose to select and evaluate your application for the position you are applying for.

Embedded Software Engineer 16 Apr 1 IT development/maintenance of hardware Sofia

EGT Multiplayer  Ltd. develops highly-advanced products for many kinds of multiplayer games, gaming terminals and systems. A wide range of multiplayer products are used throughout Bulgaria and in countries in Europe, Asia, the United States and Africa.
The employees are the most valuable asset at EGT Multiplayer Solutions. Our people are the driving force for the future development of the company. They are qualified, ambitious and highly motivated to work with us.

Key responsibilities:

• Analyze, define and develop software architectures for the developed devices;
• Design, develop and maintain software for a variety of engineering applications in C (mainly) and Assembler languages;
• Develop software tools, simulators and interfaces;
• Define, execute, analyze and document development tests for new and/or existing products, or products components:
• Investigate and resolve operational problems within a multidisciplinary team of engineers;
• Create and modify existing documentation supporting software design, implementation, testing and validation.

Professional skills required:

• University degree in Computer Systems, Electronics, Automation or Information Technologies;
• Good understanding on microcontroller architectures and embedded systems;
• 3+ years of experience in Embedded Software Development in ANSI C and on Assembler;
• Professional experience in software design for embedded systems;
• Hands-on experience with device drivers – clock tree, SPI, I2C, ADC, etc. an is advantage;
• Experience with Microchip's MPLAB X development environment;
• Ability to read and use hardware schematics and IC datasheets as input for firmware development.

What we offer: 

• Challenging job and participation in the development of complex projects;
• Flexible working hours;
• Positive work environment and additional health insurance.

If YOU feel innovation as your nature, have out of the box thinking and look for the next challenge...
If YOU want to work for a worldwide renowned company…
This is your chance – come and take it! We are here to welcome you in our team!

Office location: 1784 Sofia, 135 Tsarigradsko Shose Blvd.


Apply for this job

1

From EGT Multiplayer Ltd. we collect the following data for you: name, address, telephone, gender, age, professional experience, education, qualifications and other information voluntarily provided by you in your CV, on the basis of the consent granted by you with the purpose to select and evaluate your application for the position you are applying for.

Apply for our database

From EGT Multiplayer Ltd. we collect the following data for you: name, address, telephone, gender, age, professional experience, education, qualifications and other information voluntarily provided by you in your CV, on the basis of the consent granted by you with the purpose to select and evaluate your application for the position you are applying for.